Menu

Tarieven

Starttarief (onderzoeksfase) € 180,– (bestaat uit een intakegesprek met een bioresonantiescan en een
terugkoppelingsgesprek met bevindingen en behandelplanoptie)


Losse- en vervolg-behandelingen of gesprekken (60 minuten) € 93,–


Korte consulten (o.a. adviesvragen) per kwartier € 25,–

De behandelingen worden (gedeeltelijk) vergoed door een aanvullende verzekering van je
zorgverzekeraar. Ik raad aan om zelf informatie in te winnen bij je zorgverzekeraar over
jouw specifieke polisvoorwaarden.

BEROEPSVERENIGING

De Natuurgeneeskundige praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging BATC

AGB-codes:

AGB praktijkcode: 90059868
AGB zorgverlenerscode: 90100260
Klacht-en tuchtrecht: KB 1407.1740


Therapeutische behandelingen worden mogelijk geheel of gedeeltelijk vergoed door uw
zorgverzekeraar. Controleer hiervoor uw polisvoorwaarden.

CONSULT AFZEGGEN

Neem bij verhindering uiterlijk 48 uur van te voren contact op! Ik kan de afspraak
dan verzetten of annuleren en iemand anders de mogelijkheid bieden deze plaats in te
nemen.