Menu

De vijf natuurgerichte principes

 1. Energie
  Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Energie vormt de basis bij de
  behandelingen van de BATC therapeut. Er kan pas worden gewerkt aan de overige
  principes; prikkeloverdracht, drainage, voeding en geestelijk welzijn wanneer je
  energiehuishouding op orde is. Zonder energie functioneert het lichaam niet
  optimaal en kan er geen genezing plaats vinden. Het is een eerste prioriteit om te
  zorgen dat je over voldoende energie beschikt, dat er een evenwichtig stromen van
  de energie plaats vindt en dat eventuele blokkades worden opgeheven.

 2. Prikkeloverdracht
  De prikkeloverdracht komt tot stand via je zenuwstelsel. Via de hersenen worden
  prikkels via het zenuwstelsel naar de rest van je lichaam gestuurd. Maar ook
  andersom worden prikkels vanuit je lichaam naar je hersenen gestuurd. Het zenuwstelsel is het communicatienetwerk ofwel ‘de telefoonlijn’ van je lichaam. Pijnprikkels bijvoorbeeld hebben een functie om bij bepaalde situaties juist en snelte kunnen reageren. De prikkeloverdracht zorgt er ook voor dat bepaalde signalen,bijvoorbeeld over wat je nodig hebt voor herstel, aan het lichaam wordendoorgegeven. Een goede prikkeloverdracht is onmisbaar om goed te kunnenfunctioneren en herstellen.
 1. Drainage
  In het dagelijks leven heeft ons lichaam regelmatig te maken met overbelasting
  door afvalstoffen. Enkele oorzaken van buitenaf kunnen zijn: het inademen van
  vervuilde lucht (zware metalen) of bepaalde stoffen zoals restanten van pesticiden,
  dioxines of bepaalde toevoegingen in onze voeding. Daarnaast kan ons lichaam
  zelf een overbelasting van afvalstoffen creëren doordat bijvoorbeeld ons
  lymfesysteem of bloedcirculatie niet optimaal functioneren. Ons lichaam is onder
  gunstige omstandigheden in staat om de meeste afvalstoffen zonder problemen uit
  te scheiden via onze uitscheidingsorganen. Soms echter is het wenselijk om het
  lichaam daarin te ondersteunen en te stimuleren. Wanneer er te veel afvalstoffen in
  het lichaam aanwezig zijn, bijvoorbeeld in onze darmen, dan kunnen
  voedingsstoffen ook niet goed meer worden opgenomen.

 2. Voeding
  Voeding onderhoudt je cellen en voorziet deze van brandstof. Je dagelijkse voeding
  is één van de belangrijkste componenten voor een fit en gezond lichaam en een
  scherpe geest. Bepaalde voedingsmiddelen worden niet door iedereen even goed
  verdragen. Dit kan een tijdelijke kwestie zijn. Door gerichte voedingsadviezen kan
  dit in gunstige zin veranderen. Het is belangrijk dat je de juiste voedingsmiddelen,
  passend bij je constitutie en omstandigheden, tot je neemt en dat in de juiste
  hoeveelheden.

  5.Geestelijk welzijn
  Naast de voorgaande principes beïnvloeden emotionele, mentale en spirituele
  aspecten jouw gezondheid en welzijn. Bewustzijn over je belemmerende denk- en
  gedragspatronen is buitengewoon belangrijk. Dit voor het geestelijke maar ook fysieke
  welzijn. Door zorgen of andere geestelijke spanningen kunnen veel klachten, zoals
  maagklachten, hoofdpijn of verkrampte spieren ontstaan. Je leert de belemmerende
  denk- en gedragsproblemen op een gezonde manier te veranderen, te doorbreken of
  los te laten. Dit voor een zo goed mogelijk herstel, maar ook